IOT Week Korea 2017

IoT, 5G로 빨라지고, AI로 똑똑해지다!!
IoT : Faster with 5G, Smarter with AI !!

2019년 사물인터넷 진흥주간 : 2019. 10. 23(수) ~ 25(금)

D-day 0

공지사항

전체 40개의 게시글이 있습니다.

검색
공지사항 목록
No. 제목 작성일 조회수
공지 2019.09.26 73
공지 2019.09.26 80
공지 2019.09.26 85
공지 2019.09.26 70
36 2019.08.27 183
35 2019.08.27 177
34 2019.07.26 834
33 2019.07.25 352
32 2019.07.18 467
31 2019.05.29 3035
30 2019.05.21 494
29 2019.04.08 607
28 2019.04.08 648
27 2018.09.04 1131
26 2018.08.31 810